Landlyst

Hvad skal barnet hedde? Et evigt tilbagevendende spørgsmål når en nyfødt kommer til verden, og sådan er det selvfølgelig også når en ejendom skal navngives. Her er der måske nogle landskabelige tilknytninger,...

Ishøjs Mølleå

Ishøj har skam også haft sine vandmøller.  Historisk set har Lille Vejleå været vores mølleå. Lille Vejleå som løber sammen med Baldersbækken i Ishøj Sø, er landskabs- og kulturhistorisk en del af...

Om ordet Vejle……

Vi fik et spørgsmål…Hvorfor er der så meget, der hedder noget med vejle i Ishøj? Ordet “Vejle” er opstået som en sideform til det oldnordiske vadill, vödull, som betyder vadested.Betydningen er et...

Perlegården

Beliggende Tåstrup Valbyvej 53 og bruges i dag hovedsageligt som oplagringsplads m.m. for Stenberg Transport A/S Gården er før år 1850 udstykket fra Merlegården i Ishøj Landsby, hvilket også gårdens matrikelnr. antyder....

Strandgården

De to navne “Strandgården” og “Strandgårdsskolen” refererer til den gård, på hvis jorde de er opført. Det sidst opførte stuehus til Strandgården anvendes i dag som ”Pensionistgård”. Strandgården, lå indtil udskiftningen i...