Om ordet Vejle……

Vi fik et spørgsmål…
Hvorfor er der så meget, der hedder noget med vejle i Ishøj?

Ordet “Vejle” er opstået som en sideform til det oldnordiske vadill, vödull, som betyder vadested.
Betydningen er et lavvandet sted i en bugt eller fjord med dertil grænsende strandenge, moser eller sumpe.

I gammel tid var hele den del af Ishøj Kommune, som vi idag anser som Ishøj, sådanne våde og til dels oversvømmede strandenge.
Store Vejle å var en fjord op mod Tranegilde landsby. Vallensbæk Mose var også en del af denne fjord. Lille Vejleå og Store Vejleå beskriver altså to vandløb på hver sin side af vejlen.

Som tiden går og landhævningen bliver tydelig, tørre vejlen så meget ud, at både Tranegilde Strandenge og Ishøj Strandenge kan bebygges og drives som jordbrug.

I sidste halvdel af 1700’ tallet tager udskiftningen fart, og der flyttes gårde, fra de tæt bebyggede landsbyer i Ishøj og Trangilde, ud på de nye landbrugsarealer.

På den del der hørte under Ishøj Landsby, fik en af de nye gårde navnet Vejlegård. Og på den jord der hørte under Tranegilde Landsby navngav man en gård “Lille Vejlegård”. – Store Vejlegård lå på den anden side af Store Vejleå i Vallensbæk Kommune.

Sammen med de 2 Vejlegårde opkøber kommunen en del andre gårde – Østergården, Ågården, Strandgården, Bjeggården, Vibeholm, Ørnekærgård, Pilegården m.fl., som alle lægger jord til den byudvikling vi i dag kender som Ishøj – Den del der ligger fra motorvejen og ud mod Køge Bugt.

Alle gårdenes navne er at finde, men da der var to vejlegårde, Lille Vejlegård var ikke så lille enda, samt to vejle-åer går ordet “vejle” naturligvis igen flere steder.

Som et lille kuriosum, er dele af de gamle strandenge langs Store Vejleå i dag fredede.

/SK

Facebooktwitterlinkedinmail

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Please Wait