Perlegården

Beliggende Tåstrup Valbyvej 53 og bruges i dag hovedsageligt som oplagringsplads m.m. for Stenberg Transport A/S Gården er før år 1850 udstykket fra Merlegården i Ishøj Landsby, hvilket også gårdens matrikelnr. antyder....

Strandgården

De to navne “Strandgården” og “Strandgårdsskolen” refererer til den gård, på hvis jorde de er opført. Det sidst opførte stuehus til Strandgården anvendes i dag som ”Pensionistgård”. Strandgården, lå indtil udskiftningen i...