Strandgården

De to navne “Strandgården” og “Strandgårdsskolen” refererer til den gård, på hvis jorde de er opført. Det sidst opførte stuehus til Strandgården anvendes i dag som ”Pensionistgård”. Strandgården, lå indtil udskiftningen i...