Ældreudgifterne er skåret i Ishøj

Følgende indlæg havde jeg i Sydkysten d. 25. maj 2021

I sydkysten d. 19. maj 2021 undrer Social og Sundhedsudvalgsformand Merete Amdisen sig over mediet NB-Nyt’s beregning og forstår ikke, hvordan de er kommet frem til at der skåret 0,59% på vores ældreområde.

En beregning der ligger helt på linje med VIVE’s opgørelse af kommunernes serviceudgifter i Kommunaltal 2021. Og hvis man læser tallene fra KL og Danmarks statistik, vil man der opdage, at Ishøj Kommune ligger i den tunge ende ift. den øvrige Vestegn.

– Serviceudgifterne pr. indbygger i Ishøj, på ældreområdet, har de senere år været faldene. 

Merete Amdisen påpeger, at der har været tilført flere penge til området. Det er rigtigt, men ikke nok til at forhindre de serviceforringelser og den manglende nærvær, som mange oplever på vores ældreområde.

– Omlægningerne af ældreboliger til plejeboliger, som blev vedtaget på Social og Sundhedsudvalgets møde i 2019, har selvfølgelig medført en merudgift, da det er dyrere at drive plejehjem end ældreboliger. 

Her skal man dog være opmærksom på, at det er de ældre selv der har betalt den største pris. I forbindelse med omlægningen vedtog man en nednormering af personalet fra 1,56 og 1,4, afhængig af botilbud, til en generel normering på 1,30. Det lyder måske ikke af så meget, men i forhold til organisationens størrelse, svarede det til ca. 10 par varme hænder i vores ældrepleje. Omregnet til kroner og øre – alt inkl. – svare det til en besparelse på rundt 5 mio. 

Merete Amdisen påpeger, at man med 2021 budgettet gjorde det gratis at blive visiteret til vores fleksible omsorgspladser. – Det er rigtig, men det er en gratis omgang, da det blev besluttet fra folketinget, med finanslovsaftalen 2019, at kommunerne ikke måtte opkræve betaling for ophold på akutpladser. En problemstilling, som blev offentlig diskuteret på baggrund af Kammeradvokatens udtalelse i 2018, hvor man ikke mente, at der var hjemmel i serviceloven til, at kommuner kune opkræve en sådanne betaling.

Hele plejeområdet har længe været under pres, flere ældre er kommet til, men de ekstra udgifter det naturligvis koster, er igennem de senere år primært fundet ved at flytte rundt på eksisterende faciliteter og få personalet til at løbe hurtigere og hurtigere. 

På Thorsbo plejehjem findes eksempelvis ikke længere mulighed for ophold på en akutplads, hvilket betyder at alle skal henvises til Kærbo, uanset hvor i kommunen man bor.

Ishøj Kommune har altid ligget højt på ældretilfredsheden, men den er hastigt på vej ned, – en tid endnu kan vi vel leve på renommeet.  

Facebooktwitterlinkedinmail

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Please Wait