Året 2020 er snart forbi.

Året 2020 er snart forbi. 

Et år, som jeg fra mange har hørt beskrevet som underligt, et mærkeligt år, et rædsomt år, et år der bare skal rives ud af kalenderen. I de traditionelle medier, og på de sociale medier, bliver vi også bombarderet med, hvor meget denne corona-pandemi koster for oplevelsesindustrien, butikkerne og de små erhvervsdrivende, de store, og hvordan denne verdensomspændende virus tager vores dagligdag fra os. 

På Facebook, og gennem andre medier, kan man nemt få den opfattelse, at vores regerings mange restrektioner alene er til for at genere os, i hvert fald kunne det have været gjort meget mere lempeligt, hvis man nu skulle tro alle disse lommeeksperter.

Jeg tror at 2020’s – næsten oversete – jubilæer kan være med til at sætte lidt perspektiv på det snart forgangene år – og vores mange corona-udfordringer.

2020 er 100-året for ophøret af den 56 år lange besættelse – og undertrykkelse – som mange sønderjyder oplevede efter krigen 1864.

2020 er også 75-året for ophøret af de 5 forbandede år, som vi tit benævner den tyske besættelse under anden verdenskrig.

Vi vil – i den nuværende situation – have godt af at reflektere lidt over daværende statsminister Hans Hedtofts mindetale fem år efter befrielsen, hvor han blandt andet sagde:

”Vi har lov til at sige, at et samfund, der kunne klare sig igennem den sidste del af besættelsestiden, hvor konge, regering og rigsdag var ude af funktion, hvor politiet var opløst, og hvor ødelæggelse og tortur blev bragt i anvendelse, vi har lov til at sige, at et samfund, der kunne klare sig gennem denne tid uden at gå i opløsning, har sundhed i sig og bærekraft frem i tiden.”

Billedet er malet af Aksel Munk-Andersen (1917-2006), en af de deporterede danske politibetjente som blev taget til fange i slutningen af krigen. Han var heldig, han kom hjem igen, hvilket rigtig mange ikke gjorde. 

Han var tillige uddannet kunstner og fik lov til at tegne og male inden for pigtråden. 

Facebooktwitterlinkedinmail